կարիք

կարիք

Dasnabedian 1995: 444

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 8a,13
passion

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԿԱՐԻՔ — (րեաց, րեօք.) NBH 1 1069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. πάθος, πάθη, πάθημα passio, adfectio, adflictio, morbus corporis vel animi. Կիրք մարմնոյ եւ հոգւոյ. ախտ. զգածմունք. չարիք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՏ — (ի, ից.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. πάθος passio, affectus Կիրք մարդոյ՝ ներքին եւ արտաքին. որ ինչ կրի ʼի մարդն ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ. շարժմունք սրտի. բերումն. ազդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԷՏՔ — ((պիտոյից), զպէտս, պիտօք.) NBH 2 0647 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. χρεία, χρῆμα, χρῆσις , ἁσχολία necessitas, indigentia, negotium, sus, vacatio τὸ χρείσιμον, δέοντα utile, debita,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՈՐԺՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. Տ. ԱԽՈՐԺԱԿՈՒԹԻՒՆ. *Աստուածայնովն ախորժութեամբ լնուն. Դիոն. *Հպարտանայ այնպիսին յախորժութենէն: Յառաջակամ ախորժութեանն շարժման. Ոսկ. մտթ. եւ Ոսկ. եփես.: *Ախորժութեանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՏԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 14c ա.գ որ եւ յունական ձայնիւ ասի Փիւսկեան. φυσικός physicus այն է բնական, եւ բնաբանական. Փիլիսոփայ՝ որ քննէ զբնութիւն զգալի եւ ախտական այս ինքն կրական. բնախօս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂՑԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0045 Chronological Sequence: 12c գ. Վիճակ աղցաւոր. կարօտութիւն կամ կարիք եւ պարտիք բնութեան. ... *Խոնարհին ըստ յանցանացն Ադամայ ընդ մարմնոյ աղցաւորութեամբ եւ կրիւք: Եցոյց իւր զբազմապատիկ չարչարանացն կիրս ʼի մարմնոյս աղցաւորութենէ. Լմբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂՑՔ — (ցից.) NBH 1 0045 Chronological Sequence: 6c, 8c գ. ἁνάγκη necessitas Հարկ. պէտք. կարիք. հարկաւորութիւն. ... *Աղցից եւ հարկի տեղի է ոգին՝ ʼի հակառակացն միշտ լցեալ: Գաղտուկ շոպեսցեն գողանալով՝ յաղցիցն բռնադատեալք. Փիլ. լին. եւ Փիլ. քհ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԳՐԱՒ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: 10c ա. Որ զամենայն ինչ յինքեան գրաւէ, կամ ըմբռնէ զամենեսին. զամմէնը իր մէջ կամ իր տակը բռնօղ. *Ի վեր յամենագրաւ ուղին սոսկալի: Կարիք անթուելիք, պատահարք ամենագրաւք: Ամենագրաւ տարտարոսն. Նար. ՟Բ. ՟Ծ՟Ե. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԹՈՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0152 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՆԹՈՒԱԿԱՆ ԱՆԹՈՒԵԼԻ Տ. ԱՆԹԻՒ. *Յաչս մարդկան են յոքնակի՝ եւ անթուական. Շ. իմ. եղ.: *Զանթուական լուսեղինացն դասս նշանակէ. Վրդն. դան.: Իսկ Գանձ. *Անհուն անթուական, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՃԱՐԱԿ — ( ) NBH 1 0198 Chronological Sequence: 10c, 12c, 13c ա. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆՃԱՐ) որպէս անդարմանելի. անհնարին. *Անճարակ գտեալ յելս հնարից: Կիրք երկանց անճարակ ճեպոյ: Անճարակ վիրացն. Նար. ՟Բ. ՟Ի՟Զ. ՟Ղ՟Գ: ԱՆՃԱՐԱԿ. ռմկ. ոճով, տկար. անկած. *Հանդիսակից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԿԱՐՕՏ — ( ) NBH 1 408 Chronological Sequence: 13c ա. Կարօտ բազում իրաց, որոյ բազում են կարիք. շատ բանի պիտանաւորութիւն ունէցօղ. ... *Բազմակարօտ մեր բնութիւնս. Վրդն. պտմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.